instagram└¤Ň╦║┼╣║┬˛

2024─ŕ07ď┬12╚Ň 09:23:55 └┤ď┤ú║YKŇ╦║┼┼˙Ěó═°

   ÂÂϢŇ╦║┼░Î║┼╣║┬˛┼˙Ěó qq║┼đí║┼╣║┬˛ twitterŇ╦║┼╣║┬˛═°Ňż ╠¨░╔Ë╩¤ńŇ╦║┼╣║┬˛ insđí║┼╣║┬˛═°Ňż

     ░┘Â╚═°┼╠Ň╦║┼╣║┬˛Ż╗ĎÎĂŻ╠Ę đí╗­╝řŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ÂÂϢŇ╦║┼╣║┬˛Ż╗ĎÎĂŻ╠Ę ─░─░đí║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę telegraphŇ╦║┼╣║┬˛

        ╣˙╝╩░ŠÂÂϢŇ╦║┼╣║┬˛ ╠ď▒Žđí║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ║ú═Ôapp storeŇ╦║┼╣║┬˛ ├└╣˙idĂ╗╣űŇ╦║┼╣║┬˛10ď¬ ░┘Â╚đí║┼╣║┬˛

           ΢┬ŮżęÂźŇ╦║┼╣║┬˛ tkŇ╦║┼╣║┬˛ ║ú═ÔŇ╦║┼╣║┬˛ Ă╗╣űid├└╣˙Ň╦║┼╣║┬˛ ├└═┼╗ßď▒Ň╦║┼╣║┬˛

              facebook┴│╩ÚŇ╦║┼╣║┬˛ Íđ╣˙Ă╗╣űidŇ╦║┼╣║┬˛ Ă╗╣űid├└╣˙Ň╦║┼╣║┬˛ ╠ď╠ď║┼╠ď▒Žđí║┼╣║┬˛ ─░─░đí║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę

                 twitchŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę Ă╗╣ű├└╣˙idŇ╦║┼╣║┬˛ Íđ╣˙Ă╗╣űidŇ╦║┼╣║┬˛ ╠ď▒ŽŇ╦║┼╣║┬˛Ż╗ĎÎĂŻ╠Ę Ň╦║┼╣║┬˛đí║┼│÷╩█ĂŻ╠Ę

                  insŇ╦║┼╣║┬˛2ď¬ ╣╚ŞŔŇ╦║┼╣║┬˛Ë└ż├ instagramŇ╦║┼╣║┬˛1ď¬ ├└═┼đ┬╚╦Ň╦║┼╣║┬˛ ╬óđ┼đí║┼╣║┬˛

                   54╬ó▓ęŇ╦║┼╣║┬˛ ÂÂϢŇ╦║┼╣║┬˛Ż╗ĎÎĂŻ╠Ę yyŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ├└═┼Ň╦║┼╣║┬˛ ╚źđ┬╚ř╬Ůđí║┼╣║┬˛

                     ╬ó▓ęŇ╦║┼╣║┬˛═° ╬óđ┼║┼╣║┬˛ ╣╚ŞŔŇ╦║┼╣║┬˛Ż╗ĎÎĂŻ╠Ę═°ÍĚ ¤đËŃŇ╦║┼đí║┼╣║┬˛ Ă╗╣űidŇ╦║┼╣║┬˛═°ÍĚ╬óđ┼╣║┬˛

                     ╣╚ŞŔŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę╣┘═° ░┘Â╚đí║┼╣║┬˛ ÂÂϢđí║┼╣║┬˛2ď¬Ď╗Ş÷ ║ú═ÔidŇ╦║┼╣║┬˛ ╚źđ┬ÂÂϢŇ╦║┼╣║┬˛

                     ď­▒Óú║